Opinie o Nas
  • Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:


Email
:

sklep@mojepromo.pl

Adres:
INKBOOK EUROPE SP. Z O.O.
Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław

NKBOOK EUROPE SP. Z O.O. (dawniej Arta Tech Paweł Horbaczewski) ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wroclaw, Poland REGON: 386806913 | NIP: 8971882171. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej; Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855695. Kapitał zakładowy: 100 000 zł wpłacony w całości. BDO: 000014451.